Media24-hoofkantoor

Heerengracht 40
Kaapstad
Suid-Afrika

Klik asseblief hier om ‘n versoek in te dien oor jou persoonlike inligting wat deur Media24 hanteer word.

Indien jy nie tevrede is met die oplossing van jou versoek, is jy geregtig om dit te verwys na die Reguleerder vir die beskerming van persoonlike inligting in Suid-Afrika.
Algemene navrae: enquiries@inforegulator.co.za
Klagtes: PAIAComplaints@inforegulator.co.za

Klik hier om Media24 se handleiding vir die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) te lees.