Die Brein

R10.00

Beskrywing

Jou brein is ’n magtige en ingewikkelde struktuur. Dit is jou liggaam se heel belangrikste orgaan, want dit stuur boodskappe uit wat jou laat funksioneer. Ons kyk na sy dele.

2 bladsye