HUISHOUDELIKE FINANSIES

R15.00

Beskrywing

’n Staat van inkomste en uitgawes is ’n nuttige manier om finansies te bestuur omdat dit wys waaraan geld bestee word, hoeveel geld beskikbaar is en of daar genoeg inkomste is om al die uitgawes te dek. Dit kan dus ook gebruik word om persoonlike en huishoudelike geldsake te help beplan en bestuur.

2 bladsye