KLEURRYKE KULTURE – KHOISAN

R15.00

Beskrywing

Kultuur is die taal, kos, danse, liedere, speletjies, rituele, geloof en gebruike wat jy van kindsbeen af in jou ouerhuis aanleer – en selfs dié wat jy al vergeet het! Huisgenoot fokus op die inheemse kulture en ryke verskeidenheid van mense in ons land.

4 bladsye