Wonings in Suid-Afrika

R10.00

Beskrywing

In ons land met al sy verskillende kulture het woonplekke baie verander sedert
Jan van Riebeeck in 1652 ’n halfwegstasie aan die Kaap kom vestig het. Die Europese invloed op boustyle en boumateriaal kan vandag nog duidelik gesien word.

2 bladsye